Artykuł sponsorowany

Ile geodeta bierze za poszczególne usługi?

Ile geodeta bierze za poszczególne usługi?

Geodezja to nieodłączny element wielu inwestycji budowlanych, a koszty związane z usługami geodetów mogą być różnorodne. Warto zatem przyjrzeć się bliżej cennikom oferowanym przez specjalistów w tej dziedzinie.

Podział usług geodezyjnych

Geodezja obejmuje szeroki zakres usług, które można podzielić na kilka głównych kategorii. Do najważniejszych należą pomiary geodezyjne, mapy do celów projektowych, podziały nieruchomości, inwentaryzacje powykonawcze oraz rozgraniczenia działek. W zależności od rodzaju usługi i stopnia jej skomplikowania koszty mogą się różnić.

Ceny pomiarów geodezyjnych

Pomiary geodezyjne są podstawowym elementem pracy geodety, który pozwala na precyzyjne określenie położenia punktów na terenie. Koszt takiej usługi zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj pomiaru, ilość punktów czy trudność terenu. Ceny za pomiar geodezyjny mogą zaczynać się od kilkuset złotych i wzrastać wraz ze wzrostem skomplikowania zadania.

Mapy do celów projektowych

Mapy do celów projektowych są niezbędne przy planowaniu inwestycji budowlanych, a ich wykonanie wymaga od geodety sporządzenia szczegółowego planu sytuacyjno-wysokościowego. W związku z tym koszt takiej usługi może być wyższy niż w przypadku prostych pomiarów geodezyjnych. Ceny za mapy do celów projektowych zaczynają się od około 1000 złotych i mogą wzrastać wraz z powierzchnią działki oraz stopniem jej skomplikowania.

Podziały nieruchomości

Podział nieruchomości to usługa polegająca na wydzieleniu nowych działek z istniejącej nieruchomości. Jest to proces wymagający precyzyjnych pomiarów oraz sporządzenia dokumentacji geodezyjnej. Koszt podziału nieruchomości może różnić się w zależności od wielkości terenu oraz liczby nowo wydzielonych działek. Ceny za tę usługę zaczynają się od około 1500 złotych. Jeśli chodzi o te i inne usługi, jakie oferuje geodeta, Strachówka i okolice to rejon działania specjalistów takich jak MW-GEO.

Inwentaryzacje powykonawcze

Inwentaryzacje powykonawcze mają na celu sprawdzenie, czy wykonane prace budowlane zgadzają się z założeniami projektowymi. Geodeta dokonuje wtedy pomiarów i porównuje je z dokumentacją techniczną. Koszt takiej usługi jest uzależniony od rodzaju obiektu oraz ilości elementów do zmierzenia. Ceny inwentaryzacji powykonawczych zaczynają się od około 500 złotych.

Rozgraniczenia działek

Rozgraniczenie działek polega na wyznaczeniu granic między poszczególnymi nieruchomościami. Jest to istotne w przypadku sporów sąsiedzkich czy planowania inwestycji budowlanych. Koszt rozgraniczenia działek zależy od ilości granic do ustalenia oraz trudności terenu. Ceny za tę usługę zaczynają się od około 1000 złotych.

Dodatkowe usługi geodezyjne

Oprócz podstawowych usług, takich jak pomiary geodezyjne czy mapy do celów projektowych, geodeci oferują również szereg dodatkowych usług. Należą do nich między innymi legalizacja budynków, wytyczanie obiektów budowlanych, opracowywanie map numerycznych czy sporządzanie operatów wodno-prawnych. Koszt tych usług zależy od rodzaju zadania oraz stopnia jego skomplikowania.